Användarverktyg

Webbverktyg


artiklar:poly_eller_inte

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
artiklar:poly_eller_inte [2009-05-22 17:46]
irrbloss Tillägg om fler personer i samma relation som innafattandes i polybegreppet och tillägget att en poly som lever singel ändå är ploy
artiklar:poly_eller_inte [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 3: Rad 3:
  
 Det råder ibland en diskussion om vad som egentligen innefattas av termen "​poly"​ (för [[termer och begrepp:​polyamori|polyamorös]]),​ och man kan ibland se frågor om man är poly ifall man för närvarande bara har en partner, eller man kan vara [[termer och begrepp:​monoamori|monoamorös]] men ingå i polykretsar. Det råder ibland en diskussion om vad som egentligen innefattas av termen "​poly"​ (för [[termer och begrepp:​polyamori|polyamorös]]),​ och man kan ibland se frågor om man är poly ifall man för närvarande bara har en partner, eller man kan vara [[termer och begrepp:​monoamori|monoamorös]] men ingå i polykretsar.
 +Det finns tex. en del monosar som enligt dem själv lever mono i relation med en poly som i sin tur har andra relationer, detta för att de ser sin egen kärlek till en person som tongivande och inte ser att de själva så som varandes "​bara"​ en av sin partners som en mindre viktig eller i vissa fall rentav oviktig del i sammanhanget.
 +Även om dessa själva ser sig som mono så får de ofta (tyvärr) utstå att bli betraktade som poly av både polysar och monosar.
 +En annan fråga som är väl värd att beakta är vilken grad av öppenhet som fordras mot sin monoamorösa partner för att man ska kunna betrakta sig som ("​ärligt"​) poly. Många relationer mellan monos och polys är idag baserade på att man tiger om känsliga ämnen, så som att monon inte "​ställer frågor den inte vill ha svar på" och polyn får hålla en hel del av sina göranden och tyckanden för sig själv.
 +
 +Ett annat (mer skämtsamt) exempel på de många för vecklingar detta kan föda är när en poly blir sk. "​ofrivilligt mono" när den plötsligt finner sig med endast en relation efter att en eller flera andra avbrutits eller avvecklats.
  
 Det är naturligtvis frågor väl värda att betrakta och besvara, men de brukar innehålla flera frågeställningar på en gång, och det är nog en nyttig övning att försöka bena ut dem.  Här är mitt försök. Det är naturligtvis frågor väl värda att betrakta och besvara, men de brukar innehålla flera frågeställningar på en gång, och det är nog en nyttig övning att försöka bena ut dem.  Här är mitt försök.
artiklar/poly_eller_inte.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)