Användarverktyg

Webbverktyg


faq:djup_relation

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Next revision
Previous revision
faq:djup_relation [2009-10-03 22:51]
barneyk skapad
faq:djup_relation [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 Vad är det intimaste? Vad är det intimaste?
 Bland det allra intimaste jag vet är att dela med mig av mina känslor. I en monorelation så hade jag inte kunnat leva ut min åtrå, kärlek eller många andra känslor med någon annan och sedan dela dom känslorna med min partner. Så för mig så blir en monorelation mindre intim än en polyrelation eftersom jag känner mig begränsad där, att jag har vissa delar av mig som jag inte kan dela med mig av. Bland det allra intimaste jag vet är att dela med mig av mina känslor. I en monorelation så hade jag inte kunnat leva ut min åtrå, kärlek eller många andra känslor med någon annan och sedan dela dom känslorna med min partner. Så för mig så blir en monorelation mindre intim än en polyrelation eftersom jag känner mig begränsad där, att jag har vissa delar av mig som jag inte kan dela med mig av.
 +Vissa tycker kanske att det är intimare att bara vara i en relation, andra att det känns intimare i en polyrelation. Vissa tycker att även om det känns intimare i en monorelation så överväger fördelarna i polyrelationer så dom har hellre det. Och vissa känner att det känns intimare i polyrelationer men tycker att för dom så överväger fördelarna med monorelationer så dom har hellre det.
 +Det är individuellt vad man tycker och känner.
faq/djup_relation.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)