Användarverktyg

Webbverktyg


faq:hur_kommer_det_sig

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
faq:hur_kommer_det_sig [2009-10-26 20:55]
irrbloss
faq:hur_kommer_det_sig [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-Det finns vissa som ser det som att vi alla "​börjar"​ som mono, en vinkling av sanningen som inte är helt utan relevans då näskan ​alla i vårt samhälle fortras in i rollen som monogam partner men samtidigt är den inte helt utan problem då det aldrig kunnat påvisas något medfött monogamt drag i den mänskliga naturen.+Det finns vissa som ser det som att vi alla "​börjar"​ som mono, en vinkling av sanningen som inte är helt utan relevans då nästan ​alla i vårt samhälle fortras in i rollen som monogam partner men samtidigt är den inte helt utan problem då det aldrig kunnat påvisas något medfött monogamt drag i den mänskliga naturen.
  
-Det finns vissa som ser det som att vi alla "​börjar"​ som poly, en annan vinkling av samma sanning som inte heller den är helt utan problem då vi inte antagligen föds som flersamma personer men samtidigt är denna syn mycket kärnfullt vinklad då den belyser det faktum att det snarare är mono-världens krav på exklusivitet som är nått vi präglas av under livets första år.+Det finns vissa som ser det som att vi alla "​börjar"​ som poly, en annan vinkling av samma sanning som inte heller den är helt utan problem då vi antagligen ​inte föds som flersamma personer men samtidigt är denna syn mycket kärnfullt vinklad då den belyser det faktum att det snarare är mono-världens krav på exklusivitet som är nått vi präglas av under livets första år.
  
-De flesta av oss "Blir" poly genom valet att leva med flera men en mindre del av oss blir poly framförallt för att vi vill avsäga oss all exklusiv "​rätt"​ till våra partners. ​+De flesta av oss "blir" poly genom valet att leva med flera men en mindre del av oss blir poly framförallt för att vi vill avsäga oss all exklusiv "​rätt"​ till våra partners. ​
  
 De som blir poly för att de vill leva med flera finner sig ofta i den situationen att de plötsligt är kär i en person utan för sin ursprungliga relation men inte vill bryta upp denna då den är livskraftig,​ fungerande och kärleksfull. I denna situation ställs man inför att behovet att utvidga sin relationsliv på motsvarande sätt som ens eget känsloliv redan utvidgat sig. De som blir poly för att de vill leva med flera finner sig ofta i den situationen att de plötsligt är kär i en person utan för sin ursprungliga relation men inte vill bryta upp denna då den är livskraftig,​ fungerande och kärleksfull. I denna situation ställs man inför att behovet att utvidga sin relationsliv på motsvarande sätt som ens eget känsloliv redan utvidgat sig.
  
  
faq/hur_kommer_det_sig.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)