Användarverktyg

Webbverktyg


händelser:polykonferensen_2008

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
händelser:polykonferensen_2008 [2009-03-14 13:43]
levitte
händelser:polykonferensen_2008 [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 4: Rad 4:
 I slutet av oktober 2008 anordnades Sveriges första polykonferens,​ öppen för polyamorösa. I slutet av oktober 2008 anordnades Sveriges första polykonferens,​ öppen för polyamorösa.
  
-I den konferensen hölls en del föredrag och paneler om varierande ämnen, t.ex. ett "Poly ABC" för de som är nya eller vill veta mer, ett pass om juridik, lite om [[:termer och begrepp:]], och mycket mer.  På kvällarna var det diverse trevligt samkväm.+I den konferensen hölls en del föredrag och paneler om varierande ämnen, t.ex. ett "Poly ABC" för de som är nya eller vill veta mer, ett pass om juridik, lite om [[.:​polykonferensen 2008:termer och begrepp]], och mycket mer.  På kvällarna var det diverse trevligt samkväm.
händelser/polykonferensen_2008.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)