Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:compersion

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:compersion [2011-08-10 07:03]
slevitte skapad
termer_och_begrepp:compersion [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 **Compersion** är ett engelskt ord som på svenska närmast översätts till [[medglädje]]. **Compersion** är ett engelskt ord som på svenska närmast översätts till [[medglädje]].
  
-Se [[medglädje]] samt [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Compersion|Wikipedias förklaring av //compersion//]].+Se [[medglädje]] samt [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Compersion|Wikipedias förklaring av compersion]].
termer_och_begrepp/compersion.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)