Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:flersamma_relationer

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:flersamma_relationer [2009-03-30 22:31]
levitte La till lite om diverse flersamma relationer som kan förekomma
termer_och_begrepp:flersamma_relationer [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 Flersamma relationer är ett vitt begrep som i dagsläget kan innebära både relationer som innehåller fler än två och relationer som tillåter medlemmarna i relationen att även dela andra [[relation|relationer]]. Givetvis kan både dessa sammanfalla och gör det ofta men det anses av de flesta som att en [[relation]] måste uppfylla någon av dessa både kriterier i någon form för att vara en [[flersamma relationer|flersam relation]]. Flersamma relationer är ett vitt begrep som i dagsläget kan innebära både relationer som innehåller fler än två och relationer som tillåter medlemmarna i relationen att även dela andra [[relation|relationer]]. Givetvis kan både dessa sammanfalla och gör det ofta men det anses av de flesta som att en [[relation]] måste uppfylla någon av dessa både kriterier i någon form för att vara en [[flersamma relationer|flersam relation]].
  
-Bland flersamma relationer kan man till exempel återfinna [[triad|triader]] och andra [[grupprelation|grupprelationer]],​ [[parallellrelationer|parallellrelationer]] och kombinationer därav (ibland kallade [[kedja|kedjor]].+Bland flersamma relationer kan man till exempel återfinna [[triad|triader]] och andra [[grupprelation|grupprelationer]],​ [[parallellrelationer|parallellrelationer]] och kombinationer därav (ibland kallade [[kedja|kedjor]]).
termer_och_begrepp/flersamma_relationer.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)