Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:grupprelation

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

termer_och_begrepp:grupprelation [2009-03-30 22:33]
levitte
termer_och_begrepp:grupprelation [2012-05-13 20:42]
Rad 1: Rad 1:
-En relationskonstellation på tre eller fler personer där dessa delar en relation som medlemmar eller där varje person har en relation samman med var och en av de övriga. 
  
-Se även [[triad]], [[flersamma relationer]]. 
termer_och_begrepp/grupprelation.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)