Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:grupprelation

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:grupprelation [2009-03-28 09:48]
levitte skapad
termer_och_begrepp:grupprelation [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-En relationskonstellation på tre eller fler personer där dessa antingen ​delar en relation som medlemmar eller där varje person har en relation samman med var och en av de övriga. Dvs att relationskonstellationen på //x// som antingen består av en eller //x// relationer.+En relationskonstellation på tre eller fler personer där dessa delar en relation som medlemmar eller där varje person har en relation samman med var och en av de övriga.
  
-Se även [[triad]].+Se även [[triad]], [[flersamma relationer]].
termer_och_begrepp/grupprelation.1238230116.txt.gz · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)