Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:grupprelation

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:grupprelation [2009-03-28 09:49]
levitte
termer_och_begrepp:grupprelation [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-En relationskonstellation på tre eller fler personer där dessa antingen ​delar en relation som medlemmar eller där varje person har en relation samman med var och en av de övriga. Dvs att relationskonstellationen på //x// personer som antingen består av en eller //x// relationer.+En relationskonstellation på tre eller fler personer där dessa delar en relation som medlemmar eller där varje person har en relation samman med var och en av de övriga.
  
-Se även [[triad]].+Se även [[triad]], [[flersamma relationer]].
termer_och_begrepp/grupprelation.1238230163.txt.gz · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)