Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:grupprelation

Detta är en gammal version av dokumentet!


En relationskonstellation på tre eller fler personer där dessa delar en relation som medlemmar eller där varje person har en relation samman med var och en av de övriga. Se även triad.

termer_och_begrepp/grupprelation.1238234168.txt.gz · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)