Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:klan

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:klan [2009-05-22 17:59]
irrbloss behöver jobbas på och längkas från...
termer_och_begrepp:klan [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-Klan är i relationssammanhang en samling människor som är mer eller mindre hopknutna av diverse relationer (kan vara både kärleksrelationer,​ vänskapsrelationer och sk ex-relationer) och av blodsband kors och tvärs. I många sammanhang ses en klan som en variant på begreppet släkt men är då oftast i vidare bemärkelse med mycket långa ​koplingar ​i fler led. Kopplingen ​till begreppet adelshus ligger ​inte långt borta när det gäller struktur.+Klan är i relationssammanhang en samling människor som är mer eller mindre hopknutna av diverse relationer (kan vara både kärleksrelationer,​ vänskapsrelationer och sk ex-relationer) och av blodsband kors och tvärs. I många sammanhang ses en klan som en variant på begreppet släkt men är då oftast i vidare bemärkelse med mycket långa ​kopplingar ​i fler led. 
 + 
 +I poly-sammanhang är en klan ofta aningens mindre (ca 5-50 personer) men har i gengäld ofta en mycket mer familjär inställning ​till klanen som grupp (om än kanske ​inte alltid till alla enskilda medlemmar). När en poly-klan är mindre (eller tätare sammanknuten) benämms den oftast [[poly-familj]]. 
 + 
 +Ett mycket snarlikt fenomen är vad som kallas [[flock]], många klaner börjar som flockar för att sedan få en allmännt fastare form och/eller tydligare kärna. 
  
-I poly-sammanhang är en klan ofta aningens mindre (ca 5-50 personer) men har i gengäld ofta en mycket mer familjär inställning till klanen som grupp (om än kanske inte alltid till alla enskilda medlemmar). När en poly-klan är mindre (eller tätare sammanknuten) benämms den oftast poly-familj. 
termer_och_begrepp/klan.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)