Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:parallellrelationer

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

termer_och_begrepp:parallellrelationer [2009-03-31 01:12]
kin skapad
termer_och_begrepp:parallellrelationer [2012-05-13 20:42]
Rad 1: Rad 1:
-Parallellrelationer eller parallella parrelationer är relationer där varje enskild relation består av två människor men varje människa kan ingå i fler olika relationer.+
termer_och_begrepp/parallellrelationer.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)