Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:partner_rang

En del polysar (främst då en del av de som är relationsdefinitionister, men långtifrån alla) använder sig av en typ av rang-system för att definiera sina partners och deras respektive plats i sitt liv. Det vanligaste av dessa är det där man omnämner sina partners som antingen Primärpartner, Sekundärpartner eller Tertiärpartner” Märk väl att det finns många som tar avstånd från att rangordna sina relationer på detta (eller andra) sätt så viss finkänslighet kan vara tillrådlig om man inte vill trampa på någons tår. De olika relations ”stegen” ser ut ungefär såhär:

Primärpartner är den som bildar en fast del i din vardag, den person du lever med och för närvarande delar ditt liv med. Dessa former och magnituden av dem kan givetvis variera lite med hur du är som person men generellt brukar man säga att lever du nog mycket ”för dig själv” har du ingen primärpartner, tex om du är en person som föredrar att bo själv eller inte har något fast hem och inte flyttar runt samman med någon så pass tätt. Det är möjligt att ha flera primärpartners även om det är mycket ovanligt, ett typiskt exempel skulle kunna vara är en triad som är varandras sambor. Primärpartner är oftast de som i mono-världen innehar status av man/hustru, fästmö/fästman och sambo.

Sekundärpartner är oftast den som är en pojkvän/flickvän av lite mer ”lätt” natur, ofta kan det vara någon du träffar en eller några gånger i veckan. Oftast är förväntningarna på ens sekundärpartner mindre vad gäller prioritering osv.

Tertiärpartner är en del av denna rangordning som inte används lika mycket i dagligt tal, ofta för att de flesta inte brukar komma till att definiera eller prata om dessa relationer lika mycket då anknytningarna är lösare och/eller mer lättflytande än de till primärparners och sekundärpartners. Denna person är oftast någon där förväntningarna på engagemang och tids-uttag är mycket mindre än i de båda andra fallen.

termer_och_begrepp/partner_rang.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)