Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:polygami

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:polygami [2011-09-20 13:07]
irrbloss
termer_och_begrepp:polygami [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 15: Rad 15:
  
 Samtidigt verkar det som om merparten av de som tittat närmare på frågan under en längre tid generellt är av meningen att en äktenskapsbalk som sådan är ett opassande system som bör bytas ut mot en (helt nyformulerad) samlevnadsbalk som är helt oavhängig av religösa vigselriter och begränsningar baserade på moraliska ställningstagande och istället formuleras endast för att ge juridiskt skydd och stöd för samlevande individer oavsett deras kön, läggning, antal osv. Samtidigt verkar det som om merparten av de som tittat närmare på frågan under en längre tid generellt är av meningen att en äktenskapsbalk som sådan är ett opassande system som bör bytas ut mot en (helt nyformulerad) samlevnadsbalk som är helt oavhängig av religösa vigselriter och begränsningar baserade på moraliska ställningstagande och istället formuleras endast för att ge juridiskt skydd och stöd för samlevande individer oavsett deras kön, läggning, antal osv.
-Det är mångas mening att detta är en av de huvudsakliga anledningar till att vi i dagens samhälle fortfarande lever i mononormativa familjekonstalationer,​ att ingenting annat underlättas ​untan tvärt om innebär ett ökat (juridisk) rikstagande för individen.+Det är mångas mening att detta är en av de huvudsakliga anledningar till att vi i dagens samhälle fortfarande lever i mononormativa familjekonstalationer,​ att ingenting annat underlättas ​utan tvärt om innebär ett ökat (juridisk) rikstagande för individen.
  
-I vardagstal ute i samhället idag ([[monogam|monogama]] emellan) används det nästan uteslutande om den muslimska ​polygamin ​som yttrar sig i att samme man kan ha flertalet fruar. Av denna anledning används polygami sällan av andra som lever flersamt när man pratar med monogama då klangen begreppet är sammanknuten med tenderar att leda tanken in i en snäv associationsbana i bästa fall.+I vardagstal ute i samhället idag ([[monogam|monogama]] emellan) används det nästan uteslutande om den muslimska ​polygyni ​som yttrar sig i att samme man kan ha flertalet fruar. Av denna anledning används polygami sällan av andra som lever flersamt när man pratar med monogama då klangen begreppet är sammanknuten med tenderar att leda tanken in i en snäv associationsbana i bästa fall.
  
  
termer_och_begrepp/polygami.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)