Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:polyhag_skämtsamt

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:polyhag_skämtsamt [2011-02-03 23:07]
slevitte skapad
termer_och_begrepp:polyhag_skämtsamt [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-En polyhag är en person som trivs i sällskap av [[polyamori|polyamorösa]] utan att själv vara det (eller [[relationsanarkis|relationsanarki]] eller någon annan form av icke-[[monogam|monogami]]).+En polyhag är en person som trivs i sällskap av [[polyamori|polyamorösa]] utan att själv vara det (eller [[relationsanarki|relationsanarkist]] eller någon annan form av icke-[[monogami|monogam]]).
  
 Jämför "​faghag"​. Jämför "​faghag"​.
termer_och_begrepp/polyhag_skämtsamt.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)