Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:relation

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:relation [2009-04-14 14:53]
levitte Finns ingen anledning till stor begynnelsebokstav här
termer_och_begrepp:relation [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 10: Rad 10:
     * Förhållande i vilket en part (en person l. ett kollektiv av personer, t. ex. en stat) står till en annan part; äv. i mera speciell (preg­nant) anv.: förhållandet att det mellan två (l. flera) parter föreligger en viss förbindelse l. kontakt l. beröring l. gemenskap l. bekantskap o. d.      * Förhållande i vilket en part (en person l. ett kollektiv av personer, t. ex. en stat) står till en annan part; äv. i mera speciell (preg­nant) anv.: förhållandet att det mellan två (l. flera) parter föreligger en viss förbindelse l. kontakt l. beröring l. gemenskap l. bekantskap o. d. 
  
-Se även: [[Relationskonstellation]]+
 Nästan alla relationer har uttalade eller outtalade [[regelverk]]. ​ Nästan alla relationer har uttalade eller outtalade [[regelverk]]. ​
 +
 +Se även: [[Relationskonstellation]]
termer_och_begrepp/relation.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)