Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:relationsdefinitionism

Relationsdefinitionism (förkortat RD)

Ett ställningstagande till relationer där formerna är väl definierade och beskrivna med relativt väl definierade ord. RD används som ett enkelt sätt att skilja sig från relationsanarkism och ställs ofta i motsatsrelation till densamma på ett begreppsmässigt plan.

En del använder RD som ett synonym till polyamori men med en mer neutral klang. Alla är dock inte överens om den tolkningen, bland annat för att relationsanarkism inte betraktas som en motsatts till vare sig polyamori eller monoamori, och att monoamori mycket väl kan innehålla väldigt väl definierade former och termer.

termer_och_begrepp/relationsdefinitionism.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)