Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:relationsholarki

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:relationsholarki [2009-03-18 07:30]
hobblin länkifiering
termer_och_begrepp:relationsholarki [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 5: Rad 5:
 Enligt Arthur Koestler, som myntade uttrycket holarki, så är en holarki uppbyggd av holoner, och en holon är både en del av helheten och en egen helhet. ​ Se även [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Holarchy|beskrivningen på engelska Wikipedia]]. Enligt Arthur Koestler, som myntade uttrycket holarki, så är en holarki uppbyggd av holoner, och en holon är både en del av helheten och en egen helhet. ​ Se även [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Holarchy|beskrivningen på engelska Wikipedia]].
  
- +---- 
 + 
 +Eventuellt intressant att läsa, [[http://​bengtoalmstedts.blogg.se/​2009/​march/​holarki-i-motsats-till-hierarki.html|ett dagboksinlägg om holarki]].
termer_och_begrepp/relationsholarki.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)