Användarverktyg

Webbverktyg


föreslagna_termer_och_begrepp:relationspragmatism

Relationspragmatism (kan förkortas till RP)

Att göra relationer lite olika beroende på de man har en relation med.

En relationspragmatiker utgår inte från någon bestämd utgångspunkt (se relationsdefinitionism, relationsanarki, relationshedonism, …), utan ser till hur varje relation verkar utforma sig, och gör den på ett sätt som fungerar bäst i den relationen. Relationspragmatikern kan sen använda sig av diverse olika termer för att enklare beskriva sina olika relationer om det verkar passa, men då normalt på ett beskrivande snarare än föreskrivande sätt. Terminologin är dock inte av något primärt intresse.

föreslagna_termer_och_begrepp/relationspragmatism.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)