Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:dyad

En dyad är en relationskonstellation bestående av två individer. Språkrådet rekommenderar användandet av ordet par istället.

Föreslagen användning av ordet är t.ex. som beskrivning av två personer som ser varandra som ankare eller primärpartners utan att löfte om sexuell eller emotionell exklusivitet föreligger.

Se även triad

termer_och_begrepp/dyad.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)