Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:grupprelation

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

termer_och_begrepp:grupprelation [2009-03-28 10:56]
kin Tog bort ett "antingen" då det betonar att man måste se det på ena ELLER andra sättet, medan jag tycker att man kan se det på båda sätten, beroende på sammanhang. Och tog bort rent gräsliga matematiska fel..
termer_och_begrepp:grupprelation [2012-05-13 20:42]
Rad 1: Rad 1:
-En relationskonstellation på tre eller fler personer där dessa delar en relation som medlemmar eller där varje person har en relation samman med var och en av de övriga. +
-Se även [[triad]].+
termer_och_begrepp/grupprelation.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)