Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:klan

Klan är i relationssammanhang en samling människor som är mer eller mindre hopknutna av diverse relationer (kan vara både kärleksrelationer, vänskapsrelationer och sk ex-relationer) och av blodsband kors och tvärs. I många sammanhang ses en klan som en variant på begreppet släkt men är då oftast i vidare bemärkelse med mycket långa kopplingar i fler led.

I poly-sammanhang är en klan ofta aningens mindre (ca 5-50 personer) men har i gengäld ofta en mycket mer familjär inställning till klanen som grupp (om än kanske inte alltid till alla enskilda medlemmar). När en poly-klan är mindre (eller tätare sammanknuten) benämms den oftast poly-familj.

Ett mycket snarlikt fenomen är vad som kallas flock, många klaner börjar som flockar för att sedan få en allmännt fastare form och/eller tydligare kärna.

termer_och_begrepp/klan.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)