Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:poly-familj

En samlingsterm för relationskonstellationer som kan se ut på många olika sätt men där känslan av samhörighet inom gruppen ändå är tydlig (om än kanske inte av central betydelse). Används främst om mindre relationskonstellationer med upp till ca 5 medlemmar, för fler än så använder man oftare begreppet klan ed.

termer_och_begrepp/poly-familj.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)