Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:monoförhållande

Brukar användas som beskrivning av en relation som är tvåsam och sluten, i vissa fall används det även om öppna relationer som är tvåsamma.

Ses ibland som en motpol till flersamma relationer och ibland som ett mellanting mellan flersamma relationer och avsaknaden av relationer.

termer_och_begrepp/monoförhållande.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)