Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:monoförhållande

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:monoförhållande [2009-03-08 22:56]
slevitte Page name changed from termer_och_begrepp:monofoerhallande to termer_och_begrepp:monoförhållande
termer_och_begrepp:monoförhållande [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-Brukar användas som beskrivning av en relation som är tvåsam och sluten, i vissa fall används det även om [[öppna_relationer]] som är tvåsamma.  ​+Brukar användas som beskrivning av en relation som är tvåsam och sluten, i vissa fall används det även om [[öppna relationer]] som är tvåsamma.  ​
  
-Ses ibland som en motpol till [[flersamma_relationer]] och ibland som ett mellanting mellan [[flersamma_relationer]] och avsaknaden av relationer.+Ses ibland som en motpol till [[flersamma relationer]] och ibland som ett mellanting mellan [[flersamma relationer]] och avsaknaden av relationer.
termer_och_begrepp/monoförhållande.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)