Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:partner_rang

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:partner_rang [2009-11-01 21:58]
irrbloss skapad
termer_och_begrepp:partner_rang [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
-En del polysar (främst då en del av de som är RD, men långtifrån alla) använder sig av en typ av rang-system för att definiera sina pertners ​och deras respektive plats i sitt liv. Det vanligaste av dessa är det där man omnämner sina partners som antingen Primärpartner,​ Sekundärpartner eller Tertiärpartner"​+En del polysar (främst då en del av de som är [[termer och begrepp:​relationsdefinitionism|relationsdefinitionister]], men långtifrån alla) använder sig av en typ av rang-system för att definiera sina partners ​och deras respektive plats i sitt liv. Det vanligaste av dessa är det där man omnämner sina partners som antingen Primärpartner,​ Sekundärpartner eller Tertiärpartner"​
 Märk väl att det finns många som tar avstånd från att rangordna sina relationer på detta (eller andra) sätt så viss finkänslighet kan vara tillrådlig om man inte vill trampa på någons tår. Märk väl att det finns många som tar avstånd från att rangordna sina relationer på detta (eller andra) sätt så viss finkänslighet kan vara tillrådlig om man inte vill trampa på någons tår.
-De olika relations "​stegen"​ ser ut unjefär ​såhär:+De olika relations "​stegen"​ ser ut ungefär ​såhär:
  
 Primärpartner är den som bildar en fast del i din vardag, den person du lever med och för närvarande delar ditt liv med. Dessa former och magnituden av dem kan givetvis variera lite med hur du är som person men generellt brukar man säga att lever du nog mycket "för dig själv"​ har du ingen primärpartner,​ tex om du är en person som föredrar att bo själv eller inte har något fast hem och inte flyttar runt samman med någon så pass tätt. Primärpartner är den som bildar en fast del i din vardag, den person du lever med och för närvarande delar ditt liv med. Dessa former och magnituden av dem kan givetvis variera lite med hur du är som person men generellt brukar man säga att lever du nog mycket "för dig själv"​ har du ingen primärpartner,​ tex om du är en person som föredrar att bo själv eller inte har något fast hem och inte flyttar runt samman med någon så pass tätt.
Rad 9: Rad 9:
 Sekundärpartner är oftast den som är en pojkvän/​flickvän av lite mer "​lätt"​ natur, ofta kan det vara någon du träffar en eller några gånger i veckan. Oftast är förväntningarna på ens sekundärpartner mindre vad gäller prioritering osv. Sekundärpartner är oftast den som är en pojkvän/​flickvän av lite mer "​lätt"​ natur, ofta kan det vara någon du träffar en eller några gånger i veckan. Oftast är förväntningarna på ens sekundärpartner mindre vad gäller prioritering osv.
  
-Tertiärpartner är en del av denna rangordning som inte används lika mycket i dagligt tal, ofta för att de flesta inte brukar komma till att definiera eller prata om dessa realtioner ​lika mycket då anknytningarna är lösare och/eller mer lättflytande än de till primärparners och sekundärpartners. Denna person är oftast någon där förväntningarna på engagemang och tids-uttag är mycket mindre än i de båda andra fallen.+Tertiärpartner är en del av denna rangordning som inte används lika mycket i dagligt tal, ofta för att de flesta inte brukar komma till att definiera eller prata om dessa relationer ​lika mycket då anknytningarna är lösare och/eller mer lättflytande än de till primärparners och sekundärpartners. Denna person är oftast någon där förväntningarna på engagemang och tids-uttag är mycket mindre än i de båda andra fallen.
termer_och_begrepp/partner_rang.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)