Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:relationsdefinitionism

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
termer_och_begrepp:relationsdefinitionism [2009-04-14 15:07]
levitte
termer_och_begrepp:relationsdefinitionism [2012-05-13 20:42] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 **Relationsdefinitionism** (förkortat //RD//) **Relationsdefinitionism** (förkortat //RD//)
  
-Ett ställningstagande till relationer där formerna är väl definierade och beskrivna med relativt väl definierade ord.  RD används som ett enkelt sätt att skilja sig från [[relationsanarki|relationsanarkism]] och ställs i motsatsrelation till densamma på ett begreppsmässigt plan.+Ett ställningstagande till relationer där formerna är väl definierade och beskrivna med relativt väl definierade ord.  RD används som ett enkelt sätt att skilja sig från [[relationsanarki|relationsanarkism]] och ställs ​ofta i motsatsrelation till densamma på ett begreppsmässigt plan.
  
 En del använder RD som ett synonym till [[polyamori]] men med en mer neutral klang. ​ Alla är dock inte överens om den tolkningen, bland annat för att [[relationsanarki|relationsanarkism]] inte betraktas som en motsatts till vare sig [[polyamori]] eller [[monoamori]],​ och att [[monoamori]] mycket väl kan innehålla väldigt väl definierade former och termer. En del använder RD som ett synonym till [[polyamori]] men med en mer neutral klang. ​ Alla är dock inte överens om den tolkningen, bland annat för att [[relationsanarki|relationsanarkism]] inte betraktas som en motsatts till vare sig [[polyamori]] eller [[monoamori]],​ och att [[monoamori]] mycket väl kan innehålla väldigt väl definierade former och termer.
  
termer_och_begrepp/relationsdefinitionism.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)