Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:parrelation

En parrelation är en relation mellan två individer.

Dessa kan vara antingen monogama eller flersamma men är alltid bara mellan två personer oavsett om medlemmarna delar andra relationer samtidigt. Den förhärskande majoriteten av parrelationer idag är någon typ av monoförhållande även om det också finns en betydande del parrelationer som inte är monogama.

Se även öppna relationer, parallellrelationer

termer_och_begrepp/parrelation.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)