Användarverktyg

Webbverktyg


faq:komplicerat_med_flera

Det blir inte mer komplicerat än du och dina partners gör det. Ofta så kräver polylivet andra typer av hänsynstaganden och beslut än monolivet men man är samtidigt förskonad från många av monolivets normer. Det är annorlunda, om det blir mer komplicerat eller enklare beror mycket på dig som person och också till stor del på valet av dina partners.

faq/komplicerat_med_flera.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)