Användarverktyg

Webbverktyg


faq:läggning_val

Det kan vara ett val för de som är så hårt indoktrinerade i mono-normen att de behöver bryta sig ur den men för de flesta är det nog en preferens i likhet med…tja; att gilla kryddstark mat, att föredra att ha en låg rumstemperatur, att trivs med att bo i storstad eller på landsbygd. För andra är det bara avsaknaden av valet att leva monogamt.


Åsikter


Poly är ingen läggning! För att det ska vara en läggning krävs att det ska vara en grundmurad egenskap i oss som är medfödd och inte beroende av uppväxtmiljö. Mono är någonting som skapas efter att vi fötts och motsatsen, poly, är precis densamma. Man kommer aldrig kunna få ett ovillkorligt erkännande för poly som livsval/livsstil om man samtidigt säger att ”det är ingenting jag rår för, jag bara är sådan!”, utan denna tydliga distinktion kommer det alltid finnas en risk att man klassas som sjuk, defekt eller avvikande.

irrbloss 2009-10-26 20:57


Ja (dvs både och)!

Det finns en hel del historier om personer som levt mitt i en del av samhället som är starkt monogamt präglat men själva inte känt att de passar in, att de inte på något sätt vill begränsa sig till en partner. Lika mycket kan jag se monogami som en läggning, jag har mött på en del som verkligen ser sig som sådana och inte tycker att de kan leva på något annat vis. Men sen är det också ett val man gör, att leva efter det man ser som del av sin person.

levitte 2009-10-27 07:28

faq/läggning_val.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)