Användarverktyg

Webbverktyg


faq:varför

Det finns lika många svar som det finns polysar då fördelarna är många och vilka man vill lägga tyngdpunkten på är mycket olika från person till person. Många lämnar diverse praktiska svar och den floran är mycket bred och svår att koka ner till någonting mer kortfattat här.

De som anger känslomässiga skäl brukar låta något åt deta här hållet: För att vi inte vill begränsa och stänga in de människor vi älskar och för att vi inte vill bedra våra älskade eller leva med endast en av dem. För att vi vill leva med ett så rent samvete som möjligt skulle man kunna säga.

faq/varför.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)