Användarverktyg

Webbverktyg


händelser:pride_2009:planering_pride_2009

Planering för Stockholm Pride 2009

På lite olika vis finns det planer att visa upp oss, polyamorösa och relationsanarkister på Stockholm Pride 2009. Den här sidan sammanfattar det som har sagts och planerats hittills.

Föreläsningar (Pride House)

Följande föreläsningar anmäldes i slutet av april. De flest kom med, men allt fick inte plats. De överstrukna kom inte med.

Poly, vad är det?
(exakt text saknas just nu, men det är ju ganska givet - en introduktion till poly)

Att hantera svartsjuka
”Men blir ni inte svartsjuka?” är den absolut vanligaste frågan man får som poly. Visst blir vi det, men vi arbetar aktivt för att hantera svartsjukan konstruktivt. Här får du råd och praktiska tips för hur man kan förhålla sig till svartsjukan - och bli av med den.

”Det där funkar ju inte i längden”
Synen på flersamhet har ibland varit negativ bland relationsexperter i media. Vad beror det på? Och är alla överens i frågan? Hör några relationsrådgivare diskutera era frågor kring hur de ser på poly.
Måndag förmiddag (exakt tid kommer), Stora scenen

If you love somebody, set them free
Våra bilder av kärlek formas av kulturens berättelser om den - i sagor, filmer och inte minst låttexter. Kärlek är ett favorittema i popmusik, men vilken sorts kärlek? Här får du höra polytexter att bli glad och stärkt av och titta på vanliga kärlekstexter med polyqueera ögon.
Måndag 13.00-15.00, World News Café

Fråga poly
Är polyrelationer verkligen seriösa? Hur gör man med svartsjukan? Hur kan man bli glad av att se sin partner kyssa någon annan? Hur blir man poly? Fråga panelen allt du någonsin velat veta om icke-monogami.
Tisdag 12.00-12.45, Caféscenen

Straighta som lever queert
Om man är straight behöver man aldrig försvara sitt kärleksliv. Man kan gå hand i hand med kärleken utan att någon stirrar eller säger något dumt.
Men det är inte sant. Heterosexuella som älskar flera faller också utanför normen och möter fördomar. Gabriel och Christer berättar hur det är att vara straight och poly.
Torsdag 12.00-12.45, Klarabiografen

Laglösa förbindelser
Är det laglöst land för människor i polyamorösa relationer? Svea lag är byggd på heteronormen och tvåsamheten. Här berättar polyrörelsens experter på området hur man kan använda dagens normativa lagar för att skydda icke-normativa relationer.
Fredag 12.00-13.30, Caféscenen

Framtidsvisioner för flersamma
Och nu då?
Vi har fått igenom samkönad adoption, insemination och samkönade äktenskap. Men det behövs fler lagändringar för att alla queera i Sverige ska kunna leva som de vill. Vill vi ha en antalsneutral samlevnadsbalk? Lagar om flera vårdnadshavare? Diskutera framtidsvisionerna här.
Fredag 13.45-15.15, Caféscenen

Polypicknick (Tantolunden/Pride Park)

Det blir picknick även i år!

Fredag 31/7 klockan 16 och framåt. Alla som lever eller vill leva ett ickemonogamt liv eller som intresserade av att träffa andra som inte lever monogamt är hjärtligt välkomna. Ta med egen filt att sitta på och gärna något att äta och dricka.

Plats: Tantolunden, utanför Pride Park (det ska inte behöva kosta extra att vara med på picknicken), lite längre upp i lunden än alla andra. Här är en ungefärlig kartmarkering, man bör kunna se oss om man beger sig till platsen där nålen pekar.

Paradsektion (hela stan?)

Vi ska ha en paradsektion!

En stor banderoll finns, är färdigmålad och håller som bäst på att sys klar.

Tider:

  • 11.00 - samling med picknick ungefär här (OBS, ungefärlig position, kan komma att revideras, men inte så mycket)
  • 12.00 - checka in med paradorganisationen, antagligen annan plats.
  • 13.00 - paraden avgår!

Plakat har diskuterats men vi har släppt det inom den här planeringen. Däremot organiserar Pride en plakatverkstad i ”Lava” på Kulturhuset!

"Låna Poly" el "Poly till låns" (Pride House/Pride Garden?/Pride Park?)

Tyvärr informerade vi Pride House om idén med ”Låna Poly” för sent för att det skulle gå att passa in i deras planering, så just där blir det inte av.

En idé har fötts om att ett antal polyamorösa/relationsanarkister kan ställa upp för att ställa frågor till eller ta upp diskussioner med runt deras levnadssätt. Tanken är att man ska kunna få 15 minuter med någon av dessa personer och helt enkelt samtala.

Det finns inga krav på att de som ställer upp ska ha någon allmänteoretiskt komplett kompetens, utan snarare att de ska svara från en personlig synvinkel, utgående från deras egna erfarenheter och tankar, små som stora. Olika personer har olika perspektiv, och är alla lika värdefulla.

En timme efter varje föreläsning

En mer specifik plan är att det ska finnas ett antal ”Poly till låns” tillgängliga i en timme efter varje föreläsning, så att de som vill kan få dryfta tankar, fråga vidare och så runt det som har sagts på varje föreläsning. ==== DU BEHÖVS! ==== Hej, är du polyamorös/relationsanarkist? Vill du ställa upp och ta emot nyfiknas frågor och tankar och ge snällt gensvar? Kan du tänka dig ställa upp som lånepoly? Säg gärna till! (återkommer med kontaktinfo)

En tanke...

En högeligen privat tanke… om det finns relationsanarkister som inte tycker att de passar under termen ”poly” kan det vara bra att även ha ”Låna relationsanarkist” eller ”Relationsanarkist till låns”… — levitte 2009-06-28 11:14

händelser/pride_2009/planering_pride_2009.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)