Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:kedja

Flera relationer (ofta parallella parrelationer men även triader och större grupprelationer) som hänger ihop genom att vissa av människorna som ingår är med i flera relationer.

termer_och_begrepp/kedja.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)