Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:parallellrelationer

Parallellrelationer eller parallella parrelationer är relationer där varje enskild relation består av två människor men varje människa kan ingå i fler olika relationer.

termer_och_begrepp/parallellrelationer.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)