Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:relationsholarki

Relationsholarki är ett begrepp som har uppstått, när det diskuterats alternativ till begreppet relationsanarki. En del som vill förhålla sig enligt relationsanarkin, anser att ordet anarki är ett politiskt laddat ord som inte riktigt passar dem att använda.

Holarki är ett motsatsord till hierarki. ”I en hierarki kan deltagare jämföras och bedömas utifrån position, rang, relativ makt, hur länge man varit med och liknande. Men i en holarki kommer varje persons värde från hans eller hennes individualitet och unikhet, och kapaciteten att interagera med andra för att göra frukterna av den unikheten tillgängliga.”

Enligt Arthur Koestler, som myntade uttrycket holarki, så är en holarki uppbyggd av holoner, och en holon är både en del av helheten och en egen helhet. Se även beskrivningen på engelska Wikipedia.


Eventuellt intressant att läsa, ett dagboksinlägg om holarki.

termer_och_begrepp/relationsholarki.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)