Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:relation

Relationer kan ses på många olika sätt, några exempel är:

  • En relation är ett sammanhang som flertalet människor väljer att omge sig med.
  • Relationen är det kraftfält som är gemensamt för medlemmarna i relationen.
  • En relation är det som förbinder individer och enligt vissa teorier definierar deras förhållande till varandra. Begreppet relation är i det yttersta abstrakt och definieras av de inblandade individerna.
  • Vad SAOB säger om relation:
    • Förhållande i vilket en part (en person l. ett kollektiv av personer, t. ex. en stat) står till en annan part; äv. i mera speciell (preg­nant) anv.: förhållandet att det mellan två (l. flera) parter föreligger en viss förbindelse l. kontakt l. beröring l. gemenskap l. bekantskap o. d.

Nästan alla relationer har uttalade eller outtalade regelverk.

Se även: Relationskonstellation

termer_och_begrepp/relation.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)