Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:relationskonstellation

En relationskonstellation är en samling av relationer som gestaltar sig på ett givet sätt, ofta benämns dessa med samlingsnamn för vanliga karaktäristiska drag;

familj, poly-familj

parrelation

triad

klan

Y

V

Kedja

Parallellrelationer

termer_och_begrepp/relationskonstellation.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)