Användarverktyg

Webbverktyg


writerinfo:definitionslistor

Definitionslistor

Definitionslistor skrivs genom att ha termer som inleds med ett frågetecken ('?') i början av en rad och beskrivningar av termerna inledda med ett utropstecken ('!'). Det går att skriva hierarkiska definitionslistor genom att ha extra mellanslag innan frågetecknet och utropstecknet, och det går att ha multipla definitioner för varje term liksom flera termer som definieras samman.

DETTA STÄMMER INTE, men jag låter det vara kvar tillsvidare:
Första ordet i en given term (första ordet efter frågetecknet, inklusive mellanslag emellan) blir även ett ankare som man kan använda sig av som länk, t.ex. en till Ytterligare fördjupning

Enklast beskrivs det med ett exempel:

? Definitionsterm
  Termer på multipla rader är möjliga
! Definitionsbeskrivning.
  Beskrivningar på multipla rader är också möjliga.
? Definitionsterm1
? Definitionsterm2
! Definitionsbeskrivning1
! Definitionsbeskrivning2
! Definitionsbeskrivning3
  ? Underdefinition
  ! Beskrivning
! Tillbaka
  ? Ytterligare fördjupning

----

!Man kan även ha egna rader med enbart definitionsbeskrivning.

Det ger följande:

? Definitionsterm

Termer på multipla rader är möjliga

! Definitionsbeskrivning.

Beskrivningar på multipla rader är också möjliga.

? Definitionsterm1 ? Definitionsterm2 ! Definitionsbeskrivning1 ! Definitionsbeskrivning2 ! Definitionsbeskrivning3

? Underdefinition
! Beskrivning

! Tillbaka

? Ytterligare fördjupning

!Man kan även ha egna rader med enbart definitionsbeskrivning.

writerinfo/definitionslistor.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)