Användarverktyg

Webbverktyg


writerinfo:lathund

Det här är ett sammandrag av syntaxbeskrivningen.

Det grundläggande är att man skriver stycken. Mellan varje stycke ska det finnas en tomrad.

Vad man vill ha Hur man gör
fetstil **fetstil**
lutande //lutande//
understruket __understruket__
teletypetext ''teletypetext''
Lite sub- och super Lite <sub>sub-</sub> och <sup>super</sup>
Lite borttaget Lite <del>borttaget</del>
En ny
rad
En ny\\ rad
Lite kompjbinerat Lite **//__''kom<del>pj</del>binerat''__//**
Interna länkar man vill ha Hur man gör
Till en annan sida Till en [[annan sida]]
Till en annan sida med annan titel Till en [[ny sida|annan sida med annan titel]]
Externa länkar man vill ha Hur man gör
http://polyheart.se/ http://polyheart.se/ eller [[http://polyheart.se/]]
en.email@adress.se <en.email@adress.se>
Länk med text [[http://polyheart.se/|Länk med text]]
E-mail-namn [[en.email@adress.se|E-mail-namn]]
Bilder man vill ha Hur man gör
Intern bild Intern bild {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Extern bild Extern bild {{http://polyheart.se/main/templates/madeyourweb/images/logo.gif}}

Rubrik nivå 1

====== Rubrik nivå 1 ======

Rubrik nivå 2

===== Rubrik nivå 2 =====

Rubrik nivå 3

==== Rubrik nivå 3 ====

Rubrik nivå 4

=== Rubrik nivå 4 ===
Rubrik nivå 5
== Rubrik nivå 5 ==

==

Och man kommer tillbaka en nivå med det här (måste vara en tomrad före och efter):

==

==

… som synes

writerinfo/lathund.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)