Användarverktyg

Webbverktyg


writerinfo:lista_sidor

Innehållsförteckning

Lista sidor

Lisa sidor gör man genom att stoppa in en rad med följande utseende i en sida:

{{alphaindex>namespace#3}}

Det säger att man vill se alla sidor i området 'namespace' och 3 djup ned.

Ett 'namespace' är ett område, ungefär (nej, EXAKT) som en katalog i vilken det finns sidor. Ett område kan innehålla både sidor och ytterligare underområden. Den här sidan finns t.ex. i namespacet (området? katalogen?) 'writerinfo', så för att lista alla sidor upp till två djup ned från det här namespacet gör man såhär:

{{alphaindex>writerinfo#2}}

och får då följande resultat:Notera att startsidan i ett namespace (det heter 'start') aldrig kommer att visas. Anledningen är att det känns lite fånigt i ett namespace som :people, eftersom just 'start' inte är en person här.

writerinfo/lista_sidor.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)