Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:triad

En relationskonstellation på tre personer där dessa tre delar en relation som medlemmar eller där varje person har en relation samman med var och en av de övriga två. Dvs att relationskonstellationen kan ses som en gemensam relation och/eller tre parvisa relationer mellan tre människor.

Se även V, flersamma relationer


Ibland råder det en del förvirring runt just ordet ”triad”, då det finns de som använder det ordet för vilken grupprelation som helst, inte bara en relation på tre personer. De flesta språkvetare jag känner ställer sig dock emot den användningen av ”triad”, och ”grupprelation” har föreslagits som en bättre term. — levitte 2009-03-28 09:40

termer_och_begrepp/triad.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)