Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:flersamma_relationer

Flersamma relationer är ett vitt begrep som i dagsläget kan innebära både relationer som innehåller fler än två och relationer som tillåter medlemmarna i relationen att även dela andra relationer. Givetvis kan både dessa sammanfalla och gör det ofta men det anses av de flesta som att en relation måste uppfylla någon av dessa både kriterier i någon form för att vara en flersam relation.

Bland flersamma relationer kan man till exempel återfinna triader och andra grupprelationer, parallellrelationer och kombinationer därav (ibland kallade kedjor).

termer_och_begrepp/flersamma_relationer.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)