Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:polyamori

Ordet är sammansatt av ”poly-” som betyder flera och av ”-amori” som betyder kärlek.

Används om människor som har någon typ av kärleksrelationer till flera människor samtidigt eller har öppenheten för att leva så.

Polyförhållanden kan komma i lite olika former, man kan finna grupprelationer, parallellrelationer liksom kombinationer av dessa (ibland kallade kedjor). Man kan finna öppna relationer liksom slutna relationer.

Se även relationsanarki, relationshedonism och relationsholarki.


Lite beroende på hur man ser på kärlek så kan polyamori även innefatta relationsanarki. Det har rått en hel del delade meningar om den saken, och det är osäkert om alla ännu är helt överens på den punkten. — levitte 2009-04-01 12:57

Dock verkar de flesta vara tämligen överens om att polygami inte innefattar relationsanarkiirrbloss 2009-04-13 17:42

termer_och_begrepp/polyamori.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)